:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๖๘ สายบ้านทุ่งม่าน ซอย ๑๓ (อ่างเก็บน้ำทุ่งม่าน) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร

วันที่ลงประกาศ: 6 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_75_2023_4_12_2381.pdf