ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนหัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในเดือนธันวาคม 255908 มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 255901 ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 255907 พฤศจิกายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำ31 ตุลาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปล31 ตุลาคม 2559
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสูน หมู่ 107 เมษายน 2559
ราคากลางถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 508 เมษายน 2559
ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 2 และหมู่ 520 เมษายน 2559
ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลาสะวาย – บ้านหนองสูน ตำบลหนองปลาสะวาย29 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายสุทัศน์ ตุ้มตามา ถึงบ้านนายมณเฑียร ธรรมนันตา บ้านห22 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 3 บ้านนายปัน อินถา บ้านปากล้อง หมู่ 8 25 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก หมู่ 2 , หมู่ 3 ตำบลหนองปลาสะวาย02 ธันวาคม 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปากล้อง หมู่ 8 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ29 ตุลาคม 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเขียด หมู่ 4 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเ29 ตุลาคม 2558
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปากล้อง หมู่ 830 ตุลาคม 2558
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเขียด หมู่ 30 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคา โครงการบำรุงรักษาถนน โดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.5501 บ้านหน19 ตุลาคม 2558
ราคากลาง โครงการบำรุงรักษาถนน โดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.5501 บ้านหนองปลา15 ตุลาคม 2558
ราคากลางจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองสูน หมู่ 1 28 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองสูน หมู่ 1 28 สิงหาคม 2558

     1  [2] 


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th