ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชื่อเอกสาร : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2560   [ 01 มิถุนายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน  มิถุนายน  2560
 

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th