ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหนองเขียด ตำบลหนองปลาสะวาย   [ 20 มิถุนายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.  หมู่  4  บ้านหนองเขียด  ตำบลหนองปลาสะวาย
 

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th