ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยสะแหล หมู่ 5 ตำบลห   [ 22 พฤษภาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พร้อมบ่อพัก  บ้านห้วยสะแหล  หมู่  5
  ตำบลหนองปลาสะวาย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  
 

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th