ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองสูน ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่   [ 25 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่  1  บ้านหนองสูน  ตำบลหนองปลาสะวาย  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  
 

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th