ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.5   [ 07 กรกฎาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทาง ลพ.ถ.5501  หมู่ที่  2  บ้านหนองปลา
สะวาย –   หมู่ที่  1  บ้านหนองสูน   ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th