ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชื่อเอกสาร : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559   [ 07 พฤศจิกายน 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2560

 

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th