ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำ   [ 31 ตุลาคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ 2  บ้านหนองปลาสะวาย  ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th