ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชื่อเอกสาร : ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปล   [ 31 ตุลาคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่  2 

บ้านหนองปลาสะวาย  ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Auction

 

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th