ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพรสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
383
เดือนที่แล้ว
2,501
ปีนี้
27,382
ปีที่แล้ว
28,160
ทั้งหมด
104,186
ไอพี ของคุณ
52.23.219.12


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 256412 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 256301 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 256301 กรกฎาคม 2563
แผนจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 256319 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสูน เชื่อมสะพานหนองสูน - ห้วยโจ้ หมู่ ๑ บ้านหนองสูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เมษายน 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสูน เชื่อมสะพานหนองสูน - ห้วยโจ้ หมู่ ๑ บ้านหนองสูน 15 เมษายน 2563
ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสูนเชื่อมสะพานหนองสูน-ห้วยโจ้ หมู่ 1 บ้านหนองสูน10 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 256301 เมษายน 2563
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลียม30 มกราคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้า23 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256303 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256303 มกราคม 2563
ประกาศร่างขอบเขตงานฯ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 02 มกราคม 2563
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์02 ธันวาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 256201 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 256202 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาตร 229 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256206 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.5501 06 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยสะแหล หมู่ 5 ตำบลห22 พฤษภาคม 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ท06 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 720 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหนองเขียด ตำบลหนองปลาสะวาย20 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองสูน ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่25 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวาย17 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.507 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.55005 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยสะแหล หมู่ 5 22 พฤษภาคม 2560
ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 และหมู่ 5 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังห06 มีนาคม 2560
ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเขียด หมู่ 4 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง 06 มีนาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำ31 ตุลาคม 2559
ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 2 และหมู่ 520 เมษายน 2559
ราคากลางถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 508 เมษายน 2559
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสูน หมู่ 107 เมษายน 2559
ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลาสะวาย – บ้านหนองสูน ตำบลหนองปลาสะวาย29 มกราคม 2559
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 256431 มีนาคม 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 256329 ธันวาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 256330 กันยายน 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 256331 สิงหาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 256331 กรกฎาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 256329 พฤษภาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 256330 เมษายน 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 256331 มีนาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 256328 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 256331 มกราคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 256230 ธันวาคม 2562
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 256229 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 256230 กันยายน 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1