ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนหัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวาย17 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.507 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.55005 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในเดือนมีนาคม 256003 เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในเดือนพฤษภาคม 256002 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในเดือนเมษายน 256004 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในเดือนมกราคม 256002 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในเดือนกุมภาพันธ์ 256003 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในเดือนธันวาคม 255908 มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 255901 ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 255907 พฤศจิกายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำ31 ตุลาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปล31 ตุลาคม 2559
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสูน หมู่ 107 เมษายน 2559
ราคากลางถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 508 เมษายน 2559
ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 2 และหมู่ 520 เมษายน 2559
ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลาสะวาย – บ้านหนองสูน ตำบลหนองปลาสะวาย29 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายสุทัศน์ ตุ้มตามา ถึงบ้านนายมณเฑียร ธรรมนันตา บ้านห22 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 3 บ้านนายปัน อินถา บ้านปากล้อง หมู่ 8 25 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก หมู่ 2 , หมู่ 3 ตำบลหนองปลาสะวาย02 ธันวาคม 2558

 [1]  2    


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th