ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนหัวข้อวันที่
ประกาศร่างขอบเขตงานฯ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.5501 06 ธันวาคม 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256202 ตุลาคม 2561
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 (คตง.)02 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ทถ.06 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ท06 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 256102 เมษายน 2561
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 256105 มีนาคม 2561
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 256105 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 256004 มกราคม 2561
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 256001 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 256003 ตุลาคม 2560
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 256001 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหนองเขียด ตำบลหนองปลาสะวาย20 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 720 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยสะแหล หมู่ 5 ตำบลห22 พฤษภาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยสะแหล หมู่ 5 22 พฤษภาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองสูน ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่25 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวาย17 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.507 กรกฎาคม 2560

 [1]  2  3    


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th