ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 21 กรกฎาคม 2560


 21 กรกฎาคม 2560


 04 กรกฎาคม 2560


 16 มิถุนายน 2560


 20 เมษายน 2560


 19 เมษายน 2560


 28 มีนาคม 2560


 02 กุมภาพันธ์ 2560


 19 มกราคม 2560

 13 มกราคม 2560

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ 2  บ้านหนองปลาสะวาย  ตำบลหนองปลาสะวาย  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
 01 ธันวาคม 2559

ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place Service   Provider)           
 25 ตุลาคม 2559


 05 ตุลาคม 2559


 01 สิงหาคม 2559

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้ารับฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 24 มิถุนายน 2559

     1  2  3  [4]  5  6    


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th