ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 20 เมษายน 2560


 19 เมษายน 2560


 28 มีนาคม 2560


 02 กุมภาพันธ์ 2560


 19 มกราคม 2560

 13 มกราคม 2560

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ 2  บ้านหนองปลาสะวาย  ตำบลหนองปลาสะวาย  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
 01 ธันวาคม 2559

ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place Service   Provider)           
 25 ตุลาคม 2559


 05 ตุลาคม 2559


 01 สิงหาคม 2559

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้ารับฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 24 มิถุนายน 2559

 23 พฤษภาคม 2559


 04 กุมภาพันธ์ 2559

 14 มกราคม 2559

 -

     1  2  3  [4]  5    


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th