ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนประกาศเรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อรับเข้าการสรรหาบุคคลเป็นพนักงงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 08 ตุลาคม 2561    

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th