ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลหนองปลาสะวาย
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่  5 และ  หมู่  8  ตำบลหนองปลาสะวาย
 31 สิงหาคม 2561                    

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th