ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนหนองปลาสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี2561

 13 กรกฎาคม 2561    

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th