ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลหนองปลาสะวาย
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่  3  และ  หมู่  6  ตำบลหนองปลาสะวาย
 27 มีนาคม 2561            

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th