ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2561-2563

 27 ธันวาคม 2560    

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th