ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนประกาศ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญขี ผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปได้ ปีงบป

 28 ธันวาคม 2560    

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th