ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนราคากลางซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองสูน 1
ราคากลางซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองสูน  1
 14 ธันวาคม 2560        

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th