ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนประกาศประกวดราคาจ้าง 1. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยสะแหล หมู่ที่ 5 ตำบลห

ประกาศประกวดราคาจ้าง   โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยสะแหล  หมู่ที่ 5

ตำบลหนองปลาสะวาย   อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน   

 28 พฤศจิกายน 2560    

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th