ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wmsสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
1,388
เดือนที่แล้ว
3,133
ปีนี้
17,269
ปีที่แล้ว
16,188
ทั้งหมด
65,913
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215บัญชีสรุปจำนวนพนักงานส่วนตำบล ที่ได้ฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
02 กรกฎาคม 2563

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ข้อมูลปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
01 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
29 มิถุนายน 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
26 มิถุนายน 2563

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
26 มิถุนายน 2563

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
26 มิถุนายน 2563

การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
24 มิถุนายน 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
22 มิถุนายน 2563

แผนการเสริมสร้างมาตราฐานวินัยคุณธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
22 มิถุนายน 2563

รายรับรายจ่ายตามเงิบประมาณ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
22 มิถุนายน 2563

โครงการ เวทีประชาคมตำบลหนองปลาสะวายเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
22 มิถุนายน 2563

คำแถลงนโยบายของนายกอบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
22 มิถุนายน 2563

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
22 มิถุนายน 2563

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
22 มิถุนายน 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
22 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (141 รายการ)