ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 08 กุมภาพันธ์ 2562

 31 มกราคม 2562


 07 มกราคม 2562

 07 มกราคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
 26 ตุลาคม 2561

 19 ตุลาคม 2561

 19 ตุลาคม 2561

 08 ตุลาคม 2561


 08 ตุลาคม 2561


 27 กันยายน 2561


 25 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่  5 และ  หมู่  8  ตำบลหนองปลาสะวาย
 31 สิงหาคม 2561


 24 สิงหาคม 2561


 22 สิงหาคม 2561

 17 สิงหาคม 2561

 [1]  2  3  4  5 .....   


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th