ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 27 มิถุนายน 2562

 20 มิถุนายน 2562

 20 มิถุนายน 2562

 10 มิถุนายน 2562

 22 พฤษภาคม 2562

 30 เมษายน 2562

 08 กุมภาพันธ์ 2562

 31 มกราคม 2562


 07 มกราคม 2562

 07 มกราคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
 26 ตุลาคม 2561

 19 ตุลาคม 2561

 19 ตุลาคม 2561

 08 ตุลาคม 2561


 08 ตุลาคม 2561

 [1]  2  3  4  5 .....   


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th