ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สายด่วนนายก 093-0516252

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพร

ศูนย์ข้อมูลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,610
เดือนที่แล้ว
3,118
ปีนี้
12,908
ปีที่แล้ว
29,578
ทั้งหมด
119,290
ไอพี ของคุณ
3.239.111.79

1
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองปลาสะวาย ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
10 พฤษภาคม 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
10 พฤษภาคม 2565

สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
10 พฤษภาคม 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
10 พฤษภาคม 2565

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับแผนงานรวม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 64 - 31 มีนาคม 65,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
21 เมษายน 2565

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
20 เมษายน 2565

นายเจริญ มะโนธรรม นายก อบต.หนองปลาสะวาย ได้ทำการร่วมลงนาม MOU ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ในจังหวัดลำพูน ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
อบต.หนองปลาสะวาย โดย นายเจริญ มะโนธรรม นายก อบต.หนองปลาสะวาย ได้ทำการร่วมลงนาม MOU ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ในจังหวัดลำพูน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกันเห็นชอบลงนามของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดลำพูน
03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีรายชื่อการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวกรณีสถานการณ์ โควิค-19,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
14 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
06 มกราคม 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
30 ธันวาคม 2564

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
29 ธันวาคม 2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายครั้งแรก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
24 ธันวาคม 2564

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559
25 พฤศจิกายน 2564

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

11 พฤศจิกายน 2564

รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th

รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

29 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (190 รายการ)