ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 22 พฤษภาคม 2562

 30 เมษายน 2562

 08 กุมภาพันธ์ 2562

 31 มกราคม 2562


 07 มกราคม 2562

 07 มกราคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
 26 ตุลาคม 2561

 19 ตุลาคม 2561

 19 ตุลาคม 2561

 08 ตุลาคม 2561


 08 ตุลาคม 2561


 27 กันยายน 2561


 25 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่  5 และ  หมู่  8  ตำบลหนองปลาสะวาย
 31 สิงหาคม 2561


 24 สิงหาคม 2561

 [1]  2  3  4  5 .....   


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th