ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 24 กันยายน 2562

 30 สิงหาคม 2562

 16 สิงหาคม 2562

ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)

 14 สิงหาคม 2562

 27 มิถุนายน 2562

 20 มิถุนายน 2562

 20 มิถุนายน 2562

 10 มิถุนายน 2562

 22 พฤษภาคม 2562

 30 เมษายน 2562

 08 กุมภาพันธ์ 2562

 31 มกราคม 2562


 07 มกราคม 2562

 07 มกราคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
 26 ตุลาคม 2561

 [1]  2  3  4  5 .....   


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th