ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wmsสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,447
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
23,780
ปีที่แล้ว
16,188
ทั้งหมด
72,424
ไอพี ของคุณ
3.230.1.126

น.ส.พิมลศรี กาบบัว
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเจษฎากรณ์ ธงสิบสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวประนอม ใบโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางดาราพิมพ์ ปันกาที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววนิดา ปัญญาเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจรัล มูลย่อง
คนงานทั่วไป


นายประพัฒน์ ทาคำ
คนงานทั่วไป


นายสาคร ตุ่นวิชัย
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)


นายบรรยงค์ คำเขียว
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)


นายพัชรพล ใจพรมมา
พนักงานจ้าง


นายอนันต์ วงศ์สายะ
พนักงานจ้าง


นางทองสุข จอมพินิจ
แม่บ้าน


นายธนภูมิ มหาชัย
พนักงานจ้าง