ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


นายสมพงษ์ ด้วงประสิทธิ์
รองปลัด รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯน.ส.รุ้งราวัลย์ เตมิยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th