ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


นายสุรินทร์ โชตินันท์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรนายสุรแก้วกล้า จันทรบุตร
พนักงานสูบน้ำนายสิทธิชัย เพียปาน
พนักงานจ้างเหมาบริการนายทองอินทร์ หล้าคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายมิตร ต๊ะมัง
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวสุนิสา ใจจา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th