ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


นายสมศักดิ์ คำใจยา
ผู้อำนวยการกองช่างร.ต.วรรณโชค ชมพูพลอย
นายช่างไฟฟ้า 2นายเกรียงศักดิ์ กัณทะวงศ์วาร
ผู้ช่วยช่างโยธานายชุติพงษ์ ชัยพูน
พนักงานจ้างเหมานางชัญญนิษฐ์ สัยสัตย์
พนักงานจ้างทั่วไป

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th