ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wmsสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
2,071
เดือนที่แล้ว
2,170
ปีนี้
23,404
ปีที่แล้ว
16,188
ทั้งหมด
72,048
ไอพี ของคุณ
34.232.51.240

ลำดับรายการวันที่
1การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน16 ก.ค. 2563
2การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร16 ก.ค. 2563
3การแจ้งรื้้อถอนบ้านหรือ บ้านถูกทำลาย16 ก.ค. 2563
4การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา16 ก.ค. 2563
5การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา16 ก.ค. 2563
6การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2116 ก.ค. 2563
7การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3216 ก.ค. 2563
8การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา16 ก.ค. 2563
9การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน16 ก.ค. 2563
10การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน16 ก.ค. 2563
11การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3316 ก.ค. 2563
12การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 ก.ค. 2563
13การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร16 ก.ค. 2563
14การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับ รถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 3416 ก.ค. 2563
15การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 ก.ค. 2563
16การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่16 ก.ค. 2563
17การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 ก.ค. 2563
18การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2216 ก.ค. 2563
19การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)16 ก.ค. 2563
20แบบคำขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษและหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง16 ก.ค. 2563

123  >> >|