ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพรสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
383
เดือนที่แล้ว
2,501
ปีนี้
27,382
ปีที่แล้ว
28,160
ทั้งหมด
104,186
ไอพี ของคุณ
52.23.219.12

ลำดับรายการวันที่
1การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์16 ก.ค. 2563
2การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ16 ก.ค. 2563
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ16 ก.ค. 2563
4การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด16 ก.ค. 2563
5การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 ก.ค. 2563
6การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณะที่1และจลักษณะที่1)16 ก.ค. 2563
7การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง16 ก.ค. 2563
8การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 2116 ก.ค. 2563
9การแจ้งถมดิน16 ก.ค. 2563
10การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)16 ก.ค. 2563
11การแจ้งขุดดิน16 ก.ค. 2563
12การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร16 ก.ค. 2563
13การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ16 ก.ค. 2563
14การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด16 ก.ค. 2563
15การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ16 ก.ค. 2563
16การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร16 ก.ค. 2563
17การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ16 ก.ค. 2563
18การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ16 ก.ค. 2563
19การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ16 ก.ค. 2563
20แบบคำขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษและหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง16 ก.ค. 2563

123  >> >|