ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สายด่วนนายก 093-0516252

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพร

ศูนย์ข้อมูลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,610
เดือนที่แล้ว
3,118
ปีนี้
12,908
ปีที่แล้ว
29,578
ทั้งหมด
119,290
ไอพี ของคุณ
3.239.111.79

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256520 เม.ย. 2565
2ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256514 ก.พ. 2565
3ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 256514 ก.พ. 2565
4ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25658 ก.พ. 2565
5ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256521 ม.ค. 2565
6ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25657 ม.ค. 2565
7ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256530 ธ.ค. 2564
8ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก24 ธ.ค. 2564
9ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256427 ส.ค. 2564
10ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256420 ส.ค. 2564
11ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256413 ส.ค. 2564
12ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25646 ส.ค. 2564
13เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256419 ก.ค. 2564
14ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256429 เม.ย. 2564
15ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ลว.-23-เม.ย.-256423 เม.ย. 2564
16 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256423 มี.ค. 2564
17ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256423 มี.ค. 2564
18ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256315 ก.พ. 2564
19ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 256415 ก.พ. 2564
20ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25648 ก.พ. 2564

12  >> >|