ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

แผนอัตรากำลัง 3ปี

รายการวันที่
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.256-2563)29 กันยายน 2560

 [1] 


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th