ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 ชื่อ : ประกาศใช้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2  [ 23 เมษายน 2561 ]
ประเภท แผนพัฒนา
รายละเอียด
 

ย้อนกลับ

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th