ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 ชื่อ : สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ในเชิงปริมาณ  [ 09 พฤษภาคม 2561 ]
ประเภท แผนยุทธศาสตร์
รายละเอียด
 

ย้อนกลับ

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th