ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 ชื่อ : ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย พ.ศ.2561  [ 11 ตุลาคม 2560 ]
ประเภท แผนพัฒนา
รายละเอียด
 

ย้อนกลับ

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th