ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 ชื่อ : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.256-2563)  [ 29 กันยายน 2560 ]
ประเภท แผนอัตรากำลัง 3ปี
รายละเอียด
 

ย้อนกลับ

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th