ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 ชื่อ : ข้อบัญัญติด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [ 29 กันยายน 2558 ]
ประเภท ข้อบัญญัติ
รายละเอียด
 

ย้อนกลับ

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th