ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้อง พ..รบ. ข้อมูลข่าวสารสำนักปลัดDownload
แบบคำร้องทั่วไปสำนักปลัดDownload
คำร้อง-ไฟฟ้าชำรุดกองช่างDownload

 [1] 


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th