ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wmsสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,447
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
23,780
ปีที่แล้ว
16,188
ทั้งหมด
72,424
ไอพี ของคุณ
3.230.1.126
นางจินดา ศรีมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

นายสมพงษ์ ด้วงประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

น.ส.พิมลศรี กาบบัว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางมณีรัตน์ กันทาดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมศักดิ์ คำใจยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมบูรณ์ กาวิรส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุพิมล อภัยพงค์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นายสมพงษ์ ด้วงประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายสุรินทร์ โชตินันทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร