ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
รายงานการประชุมสภา-อบต.หนองปลาสะวาย-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-2560-วันที่-25-ตุลาคม-2560


 
25 ตุลาคม 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th