ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
รายงานการประชุมสภา-อบต.หนองปลาสะวาย-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2560-วันที่-12-พฤษภาคม-2560


 
12 พฤษภาคม 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th