ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลาสะวาย
กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปลาสะวาย จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและหารือการดำเนินงาน กองทุนฯ

 
23 พฤศจิกายน 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th