ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ทำบุญในงานทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนร่มประดู่และห้องสมุด ICT
อบต.หนองปลาสะวาย นำโดย นายถวิล อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย นำยอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมทำบุญในงานทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนร่มประดู่และห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย (ศรีวิชัยประชานุสรณ์) ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 
15 พฤศจิกายน 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th