ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
โครงการอบรมให้ความรู้และทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
นายถวิล อินทร์แก้ว นายก อบต.หนองปลาสะวายเป็นประธาน ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและซักซ้อมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในคราวเดียวกัน โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมในวันนี้ ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลาสะวาย

 
24 ตุลาคม 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th