ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ร่วมงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ " วันปิยมหาราช " เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
23 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายร่วมงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ " วันปิยมหาราช " เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 
23 ตุลาคม 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th