ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายถวิล อินทร์แก้ว นายก อบต.หนองปลาสะวาย ให้เกียรติเป็นประธานมอบฯ และมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ อ.บ้านโฮ่ง และตัวแทน รพสต.หนองปลาสะวาย เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีต่อนักเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย

 
16 ตุลาคม 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th