ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านโฮ่ง
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองปลาสะวาย เข้าร่วมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกับ พมจ.ลำพูนและสภาเด็กฯ แต่ละ อปท. ในเขต อ.บ้านโฮ่ง โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานและสักขีพยานในการคัดเลือก

 
26 กันยายน 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th