ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

 
21 กันยายน 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th