ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย โดยเทศบาลตำบลศรีเตี้ย นำคณะมาศึกษาดูงาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย โดยเทศบาลตำบลศรีเตี้ย นำคณะมาศึกษาดูงานการทอผ้า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย เยี่ยมชมโรงทอผ้า และเจดีย์แม่หม่ายวัดสันเจดีย์ริมปิง

 
20 กันยายน 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th