ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
การประกาศผลและมอบประกาศนียบัตร การประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560
การประกาศผลและมอบประกาศนียบัตร การประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคติดต่อในชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 
20 กันยายน 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th