ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
26 สิงหาคม 2558


26 สิงหาคม 2558


26 สิงหาคม 2558

      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 (กิจกรรมบวชป่าชุมชน) โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ เด็กนักเรียน หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
26 สิงหาคม 2558


26 สิงหาคม 2558


26 สิงหาคม 2558

|<<<.....23456

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th