ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wmsสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
810
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
9,477
ปีที่แล้ว
28,160
ทั้งหมด
86,281
ไอพี ของคุณ
3.238.130.97

ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพลังงานไฟฟ้าท่าเสือ ม.7 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th

จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัติย์ วันนี้จิตอาสาตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพลังงานไฟฟ้าท่าเสือ ม.7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

25 กุมภาพันธ์ 2564

จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัติย์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th

จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัติย์ วันนี้จิตอาสาตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณเจดีย์แม่หม้าย บ้านสันเจดีย์ริมปิง ม.7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

17 กุมภาพันธ์ 2564

 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายถวิล อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ลานหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

28 กันยายน 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
19 สิงหาคม 2563

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th

 ณ วัดสันเจดีย์ริมปิง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

13 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
24 มิถุนายน 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
12 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
ผู้บริหารพร้อมกับ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กองคลัง ผอ.กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับพื้นที่ใหม่ (Long Team Care : LTD) ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่
01 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามความต้องการของแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.ฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน ผู้เรียนประกอบด้วยกลุ่มสตรีในพื้นที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองปลาสะวาย สำหรับวันนี้เรียนและฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้ทรงหยดน้ำ ทรงกลม ทรงครึ่งวงกลมและทรงแอล
19 มกราคม 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ครั้งที่ 1 ประ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
23 พฤศจิกายน 2560

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลาสะวาย ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปลาสะวาย จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและหารือการดำเนินงาน กองทุนฯ
23 พฤศจิกายน 2560

โครงการอบรมให้ความรู้และทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
นายถวิล อินทร์แก้ว นายก อบต.หนองปลาสะวายเป็นประธาน ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและซักซ้อมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในคราวเดียวกัน โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมในวันนี้ ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลาสะวาย
24 ตุลาคม 2560

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2560,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายถวิล อินทร์แก้ว นายก อบต.หนองปลาสะวาย ให้เกียรติเป็นประธานมอบฯ และมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ อ.บ้านโฮ่ง และตัวแทน รพสต.หนองปลาสะวาย เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีต่อนักเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย
16 ตุลาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
21 กันยายน 2560

การประกาศผลและมอบประกาศนียบัตร การประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย,www.nongplasawai.go.th
การประกาศผลและมอบประกาศนียบัตร การประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคติดต่อในชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
20 กันยายน 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (87 รายการ)