ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลแม่โป่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จังหวัดลำพูน

หมายเลขโทรศัพท์ 053-978099


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย 053-978099
สำนักปลัดต่อ
กองคลังต่อ
กองช่างต่อ
กองศึกษาต่อ
ดับเพลิงต่อ
ส่งแฟกซ์ต่อ

copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th