:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบฟอร์ม ควบคุมอาคาร 25 มี.ค. 65
2 แบบฟอร์มการขอ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 23 มี.ค. 65
3 คำร้อง-ไฟฟ้าชำรุด 14 มิ.ย. 60